2019/10/21

Төсөлд хамрагдах IX үе шат

Төсөлд хамрагдах хүсэлт буюу өргөдөл Ирсэн өргөдлийг эрэмбэлэх Төсөлд бүртгүүлэх шаардлагатай материал Төслийн баг хамт олон тус иргэний ар гэр аж байдалтай танилцах Төслийн санаачлагч “Ханан […]
2019/10/22

“ТҮМНИЙ БАЙР” төсөлд хамрагдах 🔟 үе шат

“ТҮМНИЙ БАЙР” төсөлд хамрагдах 🔟 үе шат 🇲🇳 7⃣5⃣0⃣5⃣0⃣5⃣0⃣9⃣
2019/11/22

“ТҮМНИЙ БАЙР” төсөл 5 дахь өрхдөө түлхүүрийг нь амжилттай гардуулан өглөө