Улаанбаатар хотод амьдрахад юу тулгамдаж байна?
2019/10/14
“ТҮМНИЙ БАЙР” төсөлд хамрагдах 🔟 үе шат
2019/10/22

Төсөлд хамрагдах IX үе шат

  1. Төсөлд хамрагдах хүсэлт буюу өргөдөл
  2. Ирсэн өргөдлийг эрэмбэлэх
  3. Төсөлд бүртгүүлэх шаардлагатай материал
  4. Төслийн баг хамт олон тус иргэний ар гэр аж байдалтай танилцах
  5. Төслийн санаачлагч “Ханан Шишгэд” ХХК-ийн Ерөнхий болон гүйцэтгэх захиралтай ярилцлаганд орох
  6. Нээлттэй сонгон шалгаруулалт
  7. Иргэн болон төслийн баг хамт олон боломжит орон сууцыг судлах
  8. Иргэнтэй харилцан тохиролцох гэрээ хийх
  9. Барилгын компани болон өмчлөгчтэй гэрээ хийх/Шаардлагатай тохиолдолд/
  10. Түлхүүр гардуулах үйл ажиллагаа.