2020/04/14

“Ханан Шишгэд” ХХК-ны танилцуулга 2020

“Ханан Шишгэд” ХХК-тай хамт байгаа таны энэ өдрийн амар амгаланг эрж, эрхэлж буй ажил үйлс, бизнест тань амжилт хүсье.