Улсын Их Хурлын тогтоол

ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай харах татах
2 Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөр батлах тухай харах татах
3 Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуудах ажлыг эрчимжүүлэх тухай харах татах
4 Үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай харах татах
5 Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай харах татах
6 Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэр байгуулах тухай харах татах