Сайд, ТНБД-ын тушаал

ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Шилэн дансны мэдээлэл, хэрэгжилтэд хяналт тавих журам харах татах
2 Геологийн судалгааны ажлын төсөв, төлөвлөгөө батлах тухай харах татах
3 Хүний эрх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжиж ажиллах тухай УУХҮ-ийн сайдын албан даалгавар харах татах
4 Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих талаар авах зарим арга хэмжээний тухай харах татах
5 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай УУХҮ-ийн Сайдын албан даалгавар харах татах
6 Төлөвлөгөө батлах тухай харах татах
7 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөө батлагдлаа харах татах
8 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, хүчингүй болгох тухай харах татах
9 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай харах татах
10 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтийн асуудлаар санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай харах татах
11 Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүн, шинжээчийн ажлын хөлс тооцох аргачлал харах татах
12 Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай харах татах
13 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох харах татах
14 Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах тухай харах татах
15 Геологийн судалгааны ажлын тодотгосон төсөв батлах тухай харах татах
16 Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага харах татах
17 Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох харах татах
18 Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах тухай журам харах татах
19 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгууллагын тухай харах татах